Photo 1 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 2 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 3 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 4 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 5 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 6 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 7 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 8 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 9 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 10 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 11 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 12 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 13 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 14 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 15 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 16 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 17 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 18 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 19 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 20 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 21 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 22 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 23 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 24 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 25 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 26 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 27 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 28 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 29 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 30 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 31 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 32 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 33 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 34 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 35 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 36 of 122. Main Home Entry
Photo 37 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 38 of 122. Main Home Great Room
Photo 39 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 40 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 41 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 42 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 43 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 44 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 45 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 46 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 47 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 48 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 49 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 50 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 51 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 52 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 53 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 54 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 55 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 56 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 57 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 58 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 59 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 60 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 61 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 62 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 63 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 64 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 65 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 66 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 67 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 68 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 69 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 70 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 71 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 72 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 73 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 74 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 75 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 76 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 77 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 78 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 79 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 80 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 81 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 82 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 83 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 84 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 85 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 86 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 87 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 88 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 89 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 90 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 91 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 92 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 93 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 94 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 95 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 96 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 97 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 98 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 99 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 100 of 122. Second Home
Photo 101 of 122. Second Home Living Room
Photo 102 of 122. Second Home Kitchen
Photo 103 of 122. Second Home Bedroom
Photo 104 of 122. Second Home Full Bathroom
Photo 105 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 106 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 107 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 108 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 109 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 110 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 111 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 112 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 113 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 114 of 122. Main Home 4 Car Garage
Photo 115 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 116 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 117 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 118 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 119 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 120 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 121 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA
Photo 122 of 122. 414- 412 Royal Meadows Ct, Santa Rosa, CA

414- 412 Royal Meadows Ct

Santa Rosa, CA
3,495,000
Main Home: 3Bd/3Bath 2nd Home: 1 Bd+Office/2Bath
3,992 sq ft
414- 412 Royal Meadows Ct
1/122